Stichting-Groos-nieuw-team

Wie zijn wij

Harry Timmermans
In 1976 ben ik als onderwijzer begonnen in het basisonderwijs. Op 31 december 2019 ben ik met pensioen gegaan. Al die jaren heb ik in het primaire onderwijs gewerkt, als leerkracht dus, maar ook als directeur en bestuurder. Ik ben op het Noordereiland in het centrum van Rotterdam geboren. Zo`n 45 jaar woon ik nu in Maassluis. Ik ben gescheiden en ik heb 4 volwassen kinderen en 7 kleinkinderen. Ik heb er erg veel zin in om als bestuurder wat voor uw kinderen te gaan betekenen op Klein Rotterdam.

Eveline Kunst
Mijn naam is Eveline Kunst en sinds mei 2022 mag ik me één van de bestuurders van Stichting Groos noemen. Ik kijk er naar uit om een bijdrage aan dit mooie, innovatieve en gedurfde onderwijs op Klein Rotterdam te leveren. Ik heb veel bewondering voor Nick en Stefanie, de oprichters van stichting GROOS en basisschool Klein Rotterdam. 

Ik ben zelf op mijn 23ste in het Rotterdamse basisonderwijs gaan werken en heb daarna verschillende functies bij de gemeente Rotterdam, in het voortgezet onderwijs en als zelfstandig ondernemer bekleed. Naast onderwijs zit Rotterdam in mijn hart en ik woon er dan ook al jaren met veel liefde en plezier. Ik zie in mijn dagelijkse werk in het onderwijs veel leerkrachten en scholen worstelen met innovatieve onderwijsconcepten, die ze enerzijds graag vorm willen geven, maar die anderzijds ook schuren met het onderwijssysteem. Ik vind het daarom belangrijk dat scholen en ouders samen nadenken over vernieuwend onderwijs waar leerlingen leren, ontwikkelen, zichzelf en gelukkig kunnen  zijn. Klein Rotterdam is mijn inziens een goed voorbeeld van leerkrachten en ouders die meer willen in het onderwijs en geloven dat dat ook kan. Laten we daar samen de schouders onder zetten en Klein Rotterdam tot een ‘groots’ succes maken. 

Stefanie Langelaar
Ik ben moeder van vier kinderen, leerkracht en pedagoog. Vanuit de opgedane kennis en ervaring in deze rollen ben ik geïnspireerd geraakt om een nieuwe school te starten. Het traditionele onderwijs sluit niet altijd aan op de ontwikkelbehoeftes van kinderen. Inmiddels is er veel bekend over hoe kinderen leren. Wij passen kennis en ervaring zó toe, dat de leerbehoeftes van het kind leidend zijn en dat kinderen met plezier naar school gaan.

Het team

GROEPSCOACH
De verantwoordelijkheid voor een basisgroep ligt bij de groepscoach. De groepscoach is verantwoordelijk voor de start en afsluiting van de dag. Daarnaast is de groepscoach verantwoordelijk voor de coaching van zijn leerlingen en monitort hij samen met de leerling en de ouders de ontwikkeling van de leerling. De groepscoach is verantwoordelijk voor een thema-aanbod binnen de afdeling/heterogene groep. De groepscoach kan hiernaast ook een of meer andere hieronder beschreven rollen vervullen.

ONDERWIJSEXPERT
Gedurende de dag zijn er instructiemomenten voor taal en rekenen van onderwijsexperts. De onderwijsexpert stemt met zijn leerlingen af wanneer zij instructie volgen in hun niveaugroep en waar en wanneer ze de verwerking willen maken.

VAKEXPERT
Binnen en buiten de onderwijstijd spelen vakexperts van zowel binnen als buiten de school een grote rol. Vakexperts geven workshops vanuit hun eigen expertise, waar kinderen voor kunnen kiezen. Vakexperts kunnen daarnaast andere experts ondersteunen.

ZORGEXPERT
Wanneer een kind of het gezin extra zorg nodig heeft op het gebied van leren en ontwikkelen, worden zorgexperts van zowel binnen als buiten de school ingeschakeld. Partners buiten de school hierbij zijn bijvoorbeeld CJG, wijkteam, Veilig Thuis, Primair Passend Onderwijs (PPO), fysiotherapeut, logopedist, enzovoort.

WELZIJNSEXPERT
Het is onze ambitie om uiteindelijk tussen 7.00 uur en 23.00 uur, voor, tijdens en na de onderwijstijd een passend aanbod voor kinderen en volwassenen te realiseren. Welzijnexperts werken hiervoor samen met andere experts.

OUDERS EN VRIJWILLIGERS
Iedereen is welkom om vanuit zijn passie en kwaliteiten een bijdrage te leveren aan de leer- en ontwikkelcommunity.