Wie zijn wij

Marcel Zwolle
Vanuit mijn rol als vader van twee, docent, schoolleider en projectmanager binnen het primair en het voortgezet onderwijs ben ik al jaren een aanloop aan het nemen om een nieuwe school op te zetten… En nu gaat dat dus echt gebeuren! Vooral het feit dat de behoeften van kinderen omtrent leren en ontwikkelen veranderen en er steeds meer inzicht komt vanuit onderzoek hoe hiermee om te gaan, acht ik de tijd nu rijp om met andere maatschappelijke partners de leukste, mooiste en meest leerzame school in het leven neer te zetten. Dus ik zie jullie straks allemaal graag binnenlopen bij Klein Rotterdam.

Stefanie Langelaar
Ik ben moeder van vier kinderen, leerkracht en pedagoog. Vanuit de opgedane kennis en ervaring in deze rollen ben ik geïnspireerd geraakt om een nieuwe school te starten. Het traditionele onderwijs sluit niet altijd aan op de ontwikkelbehoeftes van kinderen. Inmiddels is er veel bekend over hoe kinderen leren. Wij passen kennis en ervaring zó toe, dat de leerbehoeftes van het kind leidend zijn en dat kinderen met plezier naar school gaan.

Nick Zuiddam
Ik ben een energieke, gepassioneerde en betrokken professional met jarenlange ervaring (27 jaar) in het basisonderwijs in diverse (directie) functies en (als programmamanager) verantwoordelijk voor projecten binnen het onderwijs. Ongeacht de achtergrond kijk ik naar de mens, waarbij participatie en diversiteit belangrijk zijn. We blijven heel ons leven leren en ontwikkelen.

Het team

GROEPSCOACH
De verantwoordelijkheid voor een basisgroep ligt bij de groepscoach. De groepscoach is verantwoordelijk voor de start en afsluiting van de dag. Daarnaast is de groepscoach verantwoordelijk voor de coaching van zijn leerlingen en monitort hij samen met de leerling en de ouders de ontwikkeling van de leerling. De groepscoach is verantwoordelijk voor een thema-aanbod binnen de afdeling/heterogene groep. De groepscoach kan hiernaast ook een of meer andere hieronder beschreven rollen vervullen.

ONDERWIJSEXPERT
Gedurende de dag zijn er instructiemomenten voor taal en rekenen van onderwijsexperts. De onderwijsexpert stemt met zijn leerlingen af wanneer zij instructie volgen in hun niveaugroep en waar en wanneer ze de verwerking willen maken.

VAKEXPERT
Binnen en buiten de onderwijstijd spelen vakexperts van zowel binnen als buiten de school een grote rol. Vakexperts geven workshops vanuit hun eigen expertise, waar kinderen voor kunnen kiezen. Vakexperts kunnen daarnaast andere experts ondersteunen.

ZORGEXPERT
Wanneer een kind of het gezin extra zorg nodig heeft op het gebied van leren en ontwikkelen, worden zorgexperts van zowel binnen als buiten de school ingeschakeld. Partners buiten de school hierbij zijn bijvoorbeeld CJG, wijkteam, Veilig Thuis, Primair Passend Onderwijs (PPO), fysiotherapeut, logopedist, enzovoort.

WELZIJNSEXPERT
Het is onze ambitie om uiteindelijk tussen 7.00 uur en 23.00 uur, voor, tijdens en na de onderwijstijd een passend aanbod voor kinderen en volwassenen te realiseren. Welzijnexperts werken hiervoor samen met andere experts.

OUDERS EN VRIJWILLIGERS
Iedereen is welkom om vanuit zijn passie en kwaliteiten een bijdrage te leveren aan de leer- en ontwikkelcommunity.