Onze waarden

VERBINDING
Wij zijn een community waarin aandacht is voor elkaar en iedereen zich gezien voelt. Leren gebeurt met en van elkaar, door samen te werken met jong en oud. Leren vindt plaats op school en daarbuiten, zo leren kinderen de wereld kennen en zich daarnaar te verhouden.

VRIJHEID IN VERANTWOORDELIJKHEID
Kinderen leren door eigen leervragen vanuit interesse en motivatie. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en leerprocessen van de kinderen en van elkaar, met respect voor de autonomie van ieder individu en vorming van de persoon. Ieder kind en volwassene kan zichzelf zijn.

BALANS
We vinden het heel belangrijk dat iedereen gelukkig is en lekker in zijn vel zit. De balans tussen wat moet en wat mag moet in evenwicht zijn. Iedereen moet zich ‘welbevinden’. Dit draagt bij aan een goede sfeer, aan plezier en je willen ontwikkelen. Je leert omgaan met tegenslag en voorspoed, je leert jezelf kennen met je sterke kanten, uitdagingen en mogelijkheden.

Het recept GROOS bestaat uit een dozijn ingrediënten:

 1. Op Klein Rotterdam worden kinderen gewaardeerd om wie ze zijn en wat ze ondernemen en ontwikkelen.
 2. De leerdoelen van de kinderen zijn leidend voor het onderwijsaanbod.
 3. Ieder kind heeft zijn eigen leerrecept nodig om tot leergeluk te komen.
 4. Kinderen worden ingedeeld in basisgroepen, waar leeftijden en leerniveaus gemengd zijn en waarvan en met elkaar geleerd wordt.
 5. De voortgang van kinderen wordt gevolgd en vastgelegd in een portfolio en leerlingvolgsysteem, naast de minimale wettelijke vereiste toetsen.
 6. Kinderen bepalen in overleg met de groepscoach de eigen leerdoelen en zij zijn zelf eigenaar van hun ontwikkeling.
 7. De groepscoach is verantwoordelijk voor 16 kinderen en begeleidt, steunt, gecoacht en waardeert de kinderen in hun leerprocessen.
 8. Op Klein Rotterdam is heel de wereld het leslokaal en zijn alle mensen experts.
 9. Klein Rotterdam streeft ernaar om een inclusieve school te zijn.
 10. Op Klein Rotterdam leer je om te gaan met teleurstellingen, successen en overwinningen.
 11. Klein Rotterdam reflecteert continu op leergeluk en stelt de begeleiding bij als het nodig is.
 12. Op Klein Rotterdam leer je goed voor jezelf, voor anderen en je omgeving te zorgen.

Leren gebeurt niet alleen op school, maar in heel Rotterdam en daarbuiten. Kinderen leren de wereld kennen en zich daarnaar te verhouden veranderen in zich tot die wereld te verhouden.