Een dag op Klein Rotterdam

ONDERWIJS- EN WERKTIJD
We werken met flexibele onderwijs- en werktijden.
Alle kinderen zijn in ieder geval 5,5 uur per dag op de community.
Het team start tussen 8:15 met de dagstart met het team.
Gedurende de dag zijn er instructiemomenten. Buiten deze tijden kan de professionals zijn eigen taken en tijden bepalen.

INLOOP
De kinderen kunnen binnen komen tussen 8.30 uur 9.00 uur. Tijdens de inloop checken kinderen in bij de coach, plannen ze vast hun dag of kiezen iets om te doen.

ONDERWIJSAANBOD EN -TIJD
Om 9.00 uur start de groepscoach met de dag. Gedurende de dag zijn er instructiemomenten waarmee gewerkt wordt aan de kerndoelen.

Er is structureel taal- en rekenaanbod in niveaugroepen van onderwijsexperts. Per niveaugroep is er instructie op een vaste plek en op een vaste tijd.

Groepscoaches en vakexperts dragen zorg voor een thema-aanbod. Er is ruimte om te werken aan eigen leerdoelen en projecten. Kinderen werken hierbij alleen of samen kunnen werken, binnen en buiten de school. Kinderen en professionals kunnen zelf kiezen op welk moment ze kleine pauze houden.

Om 14:15 evalueert de groepscoach met de groep de dag. Om 14:30 uur gaan de kinderen naar huis. 

LEERLING
De leerling is in regie over zijn eigen leerdoelen en leerroute. De leerling bepaalt samen met zijn groepscoach wat hij wil leren, hoe hij dat gaat doen en wat hij daarvoor nodig heeft. Wat betreft het basisaanbod (taal en rekenen) bekijkt de leerling samen met de groepscoach in welke niveaugroepen hij deelneemt. De leerling toont zijn ontwikkeling in de gesprekken met de groepscoach en in een portfolio. De leerling voert minimaal drie keer per jaar een gesprek over zijn ontwikkeling met ouders en groepscoach, in het begin, midden en eind van het schooljaar. Hierin worden ook afspraken gemaakt over onderwijsaanbod en onderwijstijd.

OUDER
De ouder is voor de leerling belangrijk bij het maken van keuzes en het ondersteunen in de ontwikkeling. Hierover hebben de ouder en de groepscoach regelmatig contact met elkaar. Ouders kunnen bijdragen aan het leer- en ontwikkelcentrum op een manier die bij hun past. Ouders kunnen bijvoorbeeld optreden als vakexpert. Het leer- en ontwikkelcommunity is ook voor de ouders een plek om zich te kunnen ontwikkelen en nieuwe dingen te leren.

Elk kind heeft zijn eigen leerroute en het onderwijs wordt op Klein Rotterdam in drie vormen aangeboden: 

 

  1. Eigen leervragen stellen.
    Kinderen stellen vanuit nieuwsgierigheid eigen leervragen. De groepscoach begeleidt het kind in zijn zoektocht. Het antwoord op de zoektocht wordt gepresenteerd en gekoppeld aan de kerndoelen.
  2. Thematisch aanbod.
    Met het thematisch aanbod worden vakken en disciplines in samenhang aangeboden en worden kinderen geïnspireerd vanuit hun leefwereld bij te dragen aan het thema én om buiten hun leefwereld kijkjes te nemen.
  3. Taal en rekenen in niveaugroepen.
    Er is structureel taal- en rekenaanbod in niveaugroepen van onderwijsexperts. Zij hebben zich gespecialiseerd in de leerlijnen en instructievormen, waardoor er hoogwaardig taal- en rekenonderwijs kan plaatsvinden, afgestemd op de leerbehoeftes van het kind.